Seminář Shihan Takeji Ogawa

4.11. v Praze v ZŠ Chelčického 43/2614

Shihan Takeji Ogawa (10. dan) je bývalým dlouholetým národním trenérem Rakouska. Nyní působí jako mezinárodní instruktor karate v řadě zemí (např. Itálie, Německo, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko aj.). V posledních letech také navštěvuje ze studijních důvodů Okinawu. Shihan Ogawa, ačkoliv je instruktorem goju-ryu, je pravidelně zván jako instruktor na semináře jiných škol karate (např. shotokan). Semináře nevede striktně ve stylu goju-ryu, takže představitelům jiných stylů nebo škol karate nečiní účast na jeho cvičeních žádné potíže. Shihan Ogawa, ačkoliv je přívržencem goju-ryu, nezdůrazňuje styl nebo školu karate, ale samotné karate. Právě díky tomu, že nenutí jiné osoby přestoupit na svoji víru, si u mnohých stoupenců jiných stylů či škol karate, nebo i jiných druhů bojového umění,získal trvalé sympatie.


Bližší informace

Místo semináře a podrobný program

Žižkovského semináře se zúčastnilo 42 účastníků. Věříme, že se seminář líbil všem kdo přijeli, tak jako pořadatelskému klubu.

Shinan zaměřil seminář na rozdíly mezi kihon technikami a praktickým budo karate. Předváděl praktickou sebeobranu a základní techniky, tak jak byly pro sebeobranu určené.

Jeho vitalita a tělesná zdatnost v 75 letech je neuvěřitelná.Komentáře na Facebooku