BASSAI DAI/PASSAI DAI

Historie:

Autor této kata je pravděpodobně okinawský mistr Yasutsune Itosu (1831-1916), který tuto kata vytvořil buď z kata Matsumura Bassai, jejímž autorem byl jeho učitel mistr Sokon Matsumura (1792-1896) nebo z jisté verze kata Bassai, Itosu no Bassai. Tato vykazovala velkou podobnost s kata Bassai Dai. Postupem času vytvořil mistr Itosu (1831-1916) ke kata Bassai Dai ještě "malou" verzi s názvem Bassai Sho.

Ikdyž kata Bassai Dai už nemůžeme přiřadit původem do Číny, můžeme v ní objevit techniky z čínskeho kung fu, jmenovitě ze stylu Tigra.

Technická charakteristika kata Bassai Dai:

Kata Bassai Dai je koncipovaná do dvou samostatných částí. První polovina kata se zaobírá pravděpodobně nejdůležitějším obranným principem v bojových uměních a to, jak se dostat soupeři za záda. Je možné, že oblíbenost této kata spočívá zejména v tom, že vyučuje právě tento základní obranný princip. Druhá polovina kata sa zaobírá technikami Chin Na zaměřenými zejména proti úchopům. Této techniky se vyučují ve stylu Tigra ještě dodnes a najdeme je i v jiných kata ovlivněných stylem Tigra.

Kata Bassai Dai je velmi tvrdá kata, která se vyznačuje silnými obrannými i útočnými technikami. Hlavním znakem této kata je velké množství bloků, které můžeme zpozorovat už na první pohled. Jsou to především základní bloky /uchi uke, soto uke, shuto uke/, které jsou spojené do vzájemných kombinací. Kata učí silné přímočaré útoky jako i obranné techniky zaměřené na střed těla. Rychlé a výbušně vykonávané techniky vycházejí z boků.

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami. Diagram Bassai Dai

VideoMistr Hirokazu Kanazawa 10. Dan