UNSU/UNSHOU/WUSHOU

Historie:

Kata Unshu je velmi stará kata s nejistým původem. Pochází pravděpodobně z Číny, odkud ji na Okinawu přenesl mistr Seisho Aragaki (1840-1918).

Původ kata leží pravděpodobně v Číne, ve stylu Bílého jeřába (Bai He Quan). Můžeme se setkat i s názorem, že kata pochází ze severního Shaolinu a je přiřazovaná stylu Draka. Naproti tomu se kata přiřazuje k Niigaki škole mistra Aragakiho, přičemž se zdůrazňuje stejná technická charakteristika s kata Sochin a Niseishi.

Seisho Aragaki (1840-1918)
Seisho Aragaki (1840-1918)

Verze :

Do dnešních časů se nám zachovaly dvě verze kata Unshu, které se od sebe liší jen v některých detailech. Po prvé se o této kata zmínil Gichin Funakoshi (1868-1957) ve svojí knize Kempo v roku 1922. Do školy Shotokan byla pravděpodobně přenesená zakladatelem Shito ryu Kenwu Mabunim (1889-1952).

Kata Unshu se cvičí ve stylech Shito ryu a Shotokan, kde se vyslovuje Unsu. Verze cvičená v Shito ryu je považovaná za starší těchto dvou, přičemž technicky jsou si obě kata velmi blízké. Shito verze neobsahuje divácky atraktivní výskok, ale dochází pouze k otočce o 360 stupňů. V obou verzích zaujme dvojitý kop ze země, ve stylu Shotokan je to mawashi geri a v Shito ryu je to ushiro geri.

Název "Oblak v rukách" není třeba dlouho vysvětlovat. Stačí když se podíváme na úvod této kata. Rozpažené ruce jakoby naznačovaly horizont oblohy. Přední noha opisující půlkruh do postoje Neko Ashi Dachi symbolizuje vzdušný vír sestupující z oblohy. Blesky, které padají z oblohy na zem zasahují vitální body útočníka /techniky ippon nukite/, následně jako by se zdvihl vzdušný vír, který strhne všechno s sebou /rychlá a tvrdá kombinace bloků a úderů provedená na všechny čtyři světové strany/, rychlé, tvrdé a nečekané dvojité Ushiro geri /Mawashi geri/ kopané ze země symbolizují blesky, které zničí vše čeho se dotknou. Následují techniky připomínající přílivové vlny a skok /otočka/ před koncem kata nese znaky tornáda. Celá kata se cvičí ve velmi rychlém tempu, čož ji dělá divácky velmi atraktivní. Nakonec všechno končí vzpřímeným postojem kde technika ura mawashi uke zaměřená na plynulý nádech a výdech jakoby symbolizovala přicházející klid, příroda utichá, je po bouřce.

Technická charakteristika :

Kata Unshu je náročná kata určená až pro "černé pásky". Je to dynamická a rychlá kata, která si vyžaduje technicky i fyzicky připravené cvičence. V kata se nachází mnoho postojů a technik přímých i kruhových, které vyžadují skvělou práci boků. Pozoruhodností v kata jsou kopy vykonávané ze země, jako i divácky atraktivní výskok, v kterém se vykonává otočka o 360 stupňů. Aplikáce u této kata nejsou na první pohled úplně jasné. Najdeme tu hlavně obranu proti úderům a kopům.

V současnosti se kata Unshu/Unsu cvičí v Shito ryu, Wado ryu a Shotokan.

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.

Diagram Unsu

VideoMistr Hirokazu Kanazawa 10. Dan