TJ KARATE PRAHA

Ceny příspěvků v TJ KARATE Praha

Ceny příspěvků jsou stanoveny pro jednotlivé lokality zvlášť. Platby jsou na půl nebo celý školní rok.

Žižkov, Modřany, Letňany

Přejít na stránku tělocvičny Žižkov.
Přejít na stránku tělocvičny Modřany.
Přejít na stránku tělocvičny Letňany.

Příspěvek Částka
Cena za celý rok pro všechny cvičence 5000,-
Půl rok pro cvičence od 6 do 12-ti let 2500,-
Půl rok pro cvičence 13 let a více 2800,-
Členská známka ČSKE 300,-
Průkaz karate v ceně příspěvku

Chvatěruby

Přejít na stránku tělocvičny.

Příspěvek 1. pololetí Částka
Sportovni připravka 1420,- (v ceně 120,- průkaz karate, 300,- známka 2019)
Nábor 2420,- (v ceně 120,- průkaz karate, 300,- známka 2019)
Pokročilí 2300,-( v ceně 300,- známka karate 2019)
Příspěvek 2. pololetí Částka
Sportovni připravka 1000,-
Nábor 2000,-
Pokročilí 2000,-

Žebrák

Přejít na stránku tělocvičny.

Příspěvek Částka
Cena za celý rok pro všechny cvičence 2920,- (v ceně 120,- průkaz karate, 300,- známka 2019)
První pololeti 1720,- (v ceně 120,- průkaz karate, 300,- známka 2019)
Druhé pololeti 1300,-

Termíny plateb Žižkov, Modřany, Letňany

Pro nové členy:
Do 14 dnů od nástupu na tréninky. Trenér bude vyžadovat potvrzení o platbě.

Pro stálé členy:
Platba na celý rok a první půlrok do 30.10.
Platba na druhý půlrok do 28.2.

Termíny plateb Chvatěruby,Žebrák

Platba na celý rok a první půlrok do 30.9.
Platba na druhý půlrok do 28.2.Celý rok je nutno zaplatit v daném termínu, v opačném případě je vyžadována platba 2x půlrok.

Vzhledem k tomu, že členské známky jsou již jen v elektronické formě a nákup v hotovosti není možný, známku lze zaplatit převodem na účet TJ buď jako samostatnou platbu (v.s.5) nebo při platbě příspěvků za dané období. Částka příspěvků bude navýšena o hodnotu známky.

Všichni členové s platnou známkou budou uvedeni v databázi členů ČSKE.
Členskou známku musí mít všichni členové, neboť na základě známky se na cvičence vztahuje povinné zdravotní pojištění.
Závodníci, jinak nemohou startovat na soutěžích a všichni co budou dělat zkoušky na STV, jinak je nelze na zkoušku registrovat.


Cenové akce

Podmínka Sleva
Druhý rodinný příslušník se slevou rodič nebo sourozenec chce cvičit také? Bude to mít o 25% levnější.
Rodič a děti chcete cvičit se svými dětmi? Dvě děti za plnou cenu, rodič za půl ceny.
Máte kamaráda co chce cvičit? přiveďte ho a dostanete slevu.

Potřebné údaje pro pohodlné zaplacení

Číslo účtu : 1923528369/0800
variabilní symbol datum narození cvičence ve formátu DDMMRRRR (01051995)
specifický symbol 1 - platba prvního pololetí roku
2 - platba druhého pololetí roku
3 - platba celého roku
5 - platba členské známky
9 - platba soustředění
10 - tělocvična Chvatěruby
11 - tělocvična Žebrák
informace o platbě jméno cvičence a lokalita
Nebo osobně v hotovosti přímo na sekretariátu TJ v úředních hodinách, pondělí 17:30 - 19:00.