Hlavní panel

KARATE, nejúčinnější forma boje holýma rukama, vzniklo v Asii. Jakkoli jsou jeho počátky zahrnuty legendami, lze říci, že je staré minimálně 2000 let. Po celou dobu se vyvíjelo jako bojové umění neozbrojeného proti ozbrojenému, slabšího proti silnějšímu. Jeho moderní historie se začala rozvíjet od r. 1915, kdy na slavnosti bojových umění v Kjótu předvedl ukázku okinawský profesor Gichin Funakoshi (1868 - 1957)

Tato ukázka zapůsobila tak, že byl požádán, aby zůstal v Japonsku a vyučoval KARATE. Vychoval tam řadu následníků a jeden z nich, mistr Hideo Ochi, vycvičil a udělil první oficiální mistrovské stupně v České republice. Mezi jejich první nositele patří i dlouholetý předseda a hlavní trenér TJ KARATE Praha Ing. Jiří Fuchs (*21.5.1946 - †24.5.2009)– nositel 6. Danu.

V tomto smyslu navazuje Tělovýchovná Jednota KARATE Praha na nejlepší tradice rozvoje KARATE ve světě. Za období své existence vychovala řadu vynikajících závodníků – reprezentantů, kteří uspěli v mezinárodním měřítku, i nositelů mistrovských technických stupňů DAN.

Je ovšem třeba vidět, že KARATE především stále zůstává bojovým uměním a na to se TJ KARATE Praha v současné době zaměřuje. Jde o vynikající sebeobranný systém, s jehož tréninkem je možno začít od 6ti let a vlastně kdykoli. Protože rovnoměrně zatěžuje celé tělo, jde o velmi zdravou pohybovou aktivitu.

KARATE však nelze pojmout úzce jen jako pohybovou aktivitu. Něco jiného je technicky ovládat bojové umění a něco jiného je umění použít v pravý čas, se správnou intenzitou a na správném místě. Proto je v naší TJ tento výchovný proces nedílnou součástí tréninku již od malých dětí. Učíme cvičence sebeovládání, úctě k sobě i k soupeřům, úctě ke každému, kdo v jakémkoli oboru lidské činnosti ovládá více než mi sami a od koho se tudíž můžeme mnoho naučit. Na druhé straně je třeba cvičence naučit osobní disciplíně, schopnosti překonávat překážky a umění neustupovat před křivdou či nespravedlností jakéhokoli druhu.

Jde tedy o velmi široké spektrum aspektů, které tréninkový proces obsahuje. Jeho výsledkem je vyrovnaný, sebejistý človek, odolávající šikanám a křivdám všeho druhu, človek lépe připravený na problémy, které život přináší. Každého, kdo chce, aby on sám nebo jeho děti takovou osobností byli, aby dokázali chránit sebe i své blízké, aby byli fyzicky i duševně na vysoké úrovni, v TJ KARATE Praha rádi uvítáme.