Co je Dojo Kun

DojoKun jsou pravidla v Dojo. Těchto 5 pravidel a jejich základní myšlenka jsou předávány z mistra na mistra až do současnosti. Cílem Dojo Kun je podat etický smysl pro praktikování Karate a vést cvičence, kteří Karate cvičí, ve správném užití jejich schopností.

Tvůrce těchto pravidel je podle pověsti Sakugawa, jejich původ je pravděpodobně až v učení samotného Boddhidharmy.

Dojo Kun

Hitotsu. Jinkaku kensei ni tsutomuru koto.
Snaž se o dokonalost svého charakteru

Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto.
Buď loajální, věrný a spolehlivý

Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto.
Dbej na zdravé úsilí

Hitotsu. Reigo o omonzuru koto.
Buď ohleduplný k jiným

Hitotsu. Kekkino yu o imashimuru koto.
Zřekni se násilí

Slovo "Hitotsu" na začátku každého pravidla znamená "za prvé". Každé pravidlo je tak postavené na stejnou úroveň jako ostatni pravidla, žádné není nadřazené nebo podřízené jinému. Slovo "Koto" na konci každého pravidla znamená "další", obecně je to interpretováno jako "toto je pravidlo, toto je další pravidlo..."