Zajímavosti

Na těchto stránkách Vám chceme přinést zajímavé informace ze světa karate, z jeho historie


Shotokan

Funakoshi a jeho předchůdci

Zakladatelem směru Shotokan je mistr Gichin Funakoshi (1868-1957), žák mistrů Anko Itosu (1831-1916) a Anko Azato (1827-1906).
Název Shotokan vznikl z básnické přezdívky mistra Funakoshiho, "Shoto", co znamená Pínie.

Kořeny směru Shotokan najdeme v Tomari te a Shuri Te.
Dnes patří směr Shotokan mezi 4 nejrozšířenější směry Karate na celém světe.

Kushanku, Shionja, Sakugawa, Sokon Matsumura, Yasutsune Itosu to byli mistři karate na Okinawě. Informace o nich jsou zde....


Pravidla DOJO KUN a NIJU KUN

Pravidla chování v DOJO a pravidla bojovníka

Dojo Kun je 5 pravidel chování cvičence Karate v Dojo i mimo něj.

Niju Kun 20 pravidel Gichina Funakoshiho.


Sahó, reihó - Etiketa bojových umění

Karate má svojí etiketu neboli pravidla chování

Studium bojových umění se z vás bude zkoušet udělat lepšího člověka po vnitřní i vnější stránce (po stránce duševní i fyzické, a pod pojmem "lepšího" si představujte spíše "rozvinutějšího"). Jak dalece se to podaří, záleží na vás, učiteli a prostředí.

O etiketě bojových umění si můžete přečíst na této stránce.


Symbolika OBI

pásek je jen pro to aby mi nepadaly kalhoty od kimona nebo ještě něco znamená?

K čemu pásek neboli OBI slouží a proč je barevně odlišen si můžete přečíst na následující stránce.


Soubory ke stažení

Zajímavé a potřebné soubory ke stažení
Soubory se automaticky otevírají v novém okně, pro stažení použijte pravé tlačítko myší a Uložit cíl jako...

Řád Dojo a přihláška.
Řád TJ Karate Praha a přihláška do oddílu která se odevzdává na našem sekretariátu.

NOVÝ Zkušební řád Českého svazu karate. Přesné znění požadavků a cviků na zkoušky technické vyspělosti.

Pro lepší pochopení technik se dá stáhnout prezentace a instruktážní video. Video obsahuje ukázky vybraných technik z každého technického stupně.

Prezentace a video, velikost souboru je 650 MB.

Starý zkušební řád zk_cske_shotokan.doc.


Kata v karate

Nejdříve něco málo o tom, co je Kata.

Tak jako v každém bojovém umění pocházejícího z dálného východu, tak i v Karate tvoří významnou součást kompletního výcviku cvičení kata. Kata, v doslovném překladu znamená "forma" a symbolizuje boj proti několikerým, nejčastěji dvěma až čtyřem, imaginárním útočníkům, ozbrojeným či neozbrojeným a útočících různymi způsoby ve stanoveném pořadí.

Úloha "obránců" spočívá ve vykrytí těchto imaginárních útoků současnými vlastními protiútoky a to dopředu určenými technikami a v určeném směru, přičemž jejich vzájemná souvislost na sebe tvoří celek, tedy kompletní akci složenou z obrany a protiútoku.

Aby se však kata neznehodnotila pouze na predvádění technik Karate, jsou tyto techniky vykonávané v určeném tempu a stanovenou rychlostí tak, aby kata dávala cvičícímu pocit reality skutečného boje.
Jde tedy o dopředu určený sled obranných a útočných technik, proti předpokládaným způsobům útoku.

Další informace o kata cvičených ve stylu SHOTOKAN.


Kaligrafie

Kaligrafie (pochází z řeckého kallos „krása“ + grafos „psaní“) je umění krasopisu.

Více....