Co je Niju Kun

Niju Kun jsou pravidla které sestavil Gichin Funakoshi

Niju Kun

Karate-do wa rei-ni, rei-ni owaru koto-o
Karate začíná úklonou a končí úklonou.

Karate-ni sente nashi
V karate není první pohyb.

Karate wa gi-no-tasuke
Karate je pomocníkem spravedlnosti.

Mazu jiko-o-shire, shikohite tao-wa
Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.

Gijutsu yooi shinjutsu
Duch je důležitější než technika.

Kokoro-wa hanatan koko-o yosu
Je nezbytné udržet si svobodnou mysl.

Wazawai-wa getai-ni shozu
Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.

Dojo-nomino karate-to omou na
Karate se neodehrává jenom v dojo.

Karate-no shutyo-wa issho de-aru
Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život.

Arai-yuru mono-o karate-wa seyo, soko-ni myo mi-ari
Stav se ke svým problémům s duchem karate.

Karate-wa yu-no-gotoshi taezu netsudo-o ataezaraba moto-no mizu kaeru
Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.

Katsu kantae-wa motsu namakenu kagae-wa hitsuyo
Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.

Tekki-no yotte tenka seyo
Změň svou obranu podle nepřítele.

Tattaka-wa keyo-jitsu-no soju ikan-ni ari
Tajemství boje spočívá v umění řídit ho.

Hitto-no-teashi-o ken to omou
Představuj si svou ruku a nohu jako meče.

Danshi mon-o izubera hyzkuman-no tekki ari
Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.

Kamae-wa shoshishaha-ni ato-wa shizentai
Začátečníci musí zvládnout nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.

Kata-wa tadashiku jissen-wa bezsu mono
Snaž se dosáhnout perfektní kata, skutečný zápas je něco jiného.

Chikara-no kyojaku karada-no shinshiku waza-no kankyo-o wasaruna
Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.

Tsyo sune-ni shinen kufu syo
Vždy se snaž studovat a to co se naučíš, vyjádři ještě lépe.